Ubezpieczenie PZU Doradca

Inwestujesz w firmę j troszczysz się o jej wyposażenie i wizerunek. Bez względu na skalę biznesu do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo - sprawdzeni dostawcy, zaufani sprzedawcy. Nie wszystko można jednak przewidzieć. Ubezpieczenie PZU DORADCA to zupełnie nowa oferta stanowiąca idealne rozwiązanie dla firm zatrudniających do 30 pracowników, których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 4 mln zł. Właściciele firm wiedzą najlepiej, na jakie ryzyko narażona może być ich firma, dlatego nasza oferta jest tak elastyczna i wszechstronna. Wyjątkowa formuła kompleksu PZU DORADCA stwarza możliwość precyzyjnego dopasowania do potrzeb i oczekiwań konkretnych branż. Jedynym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo - ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.