Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczyć mienie ruchome mogą wszyscy posiadacze gospodarstw rolnych. Stosunkowo tania polisa PZU SA zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – od sprzętu rolniczego i zwierząt aż po lodówkę i telewizor. Rolnik może ubezpieczyć całe mienie w swym gospodarstwie albo tylko wybrane elementy – np. ziemiopłody czy sprzęt rolniczy.

Pliki do pobrania