Ubezpieczenie zwierząt

Oferta skierowana jest do właścicieli gospodarstw, ale krąg adresatów jest bardzo szeroki - ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. PZU SA pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych – np. ognia lub powodzi. 
Mocną strona oferty PZU jest szeroki zakres ubezpieczenia i spory wybór wariantów – można np. ubezpieczyć utratę produkcji mleka, a w formie ubezpieczenia krótkoterminowego szkody powstałe w czasie trzebienia albo zawodów.