Ubezpieczenie bezpieczne gospodarstwo

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla rolników, którzy  chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje mienie ruchome, a dodatkowo także chronić uprawy względnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków albo ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. PZU S.A. proponując kompleksowe ubezpieczenie „Bezpieczne Gospodarstwo”, zapewnia klientom niższą składkę niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń. Do ważnych zalet należy i to, że ubezpieczenie chroni prawie cały majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a przy tym jest stosunkowo tanie.