Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Oferta ubezpieczenia eksponatów jest skierowana:

  • do dyrekcji muzeów i galerii,
  • do właścicieli eksponatów i przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  • do przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które prezentują swoje wyroby i kolekcje na targach, wystawach itp.


Zakres ochrony

Ubezpieczający ma możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego mu zakresu ochrony. Warunki umowy z PZU S.A. pozwalają ubezpieczyć eksponaty podczas wszystkich lub tylko niektórych, dowolnie wybranych etapów – np. przewozu, składowania, prezentacji czy transportu powrotnego. Transport, składowanie i ekspozycja mogą odbywać się zarówno w Polsce jak i za granicą.

Okres ubezpieczenia 
zależy od czasu trwania transportu i ekspozycji, a umowę można zawrzeć maksymalnie na rok.