Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

   1. Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, jak np.:

 • elektroniczny sprzęt biurowy w tym serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne;
 • sieci komputerowe;
 • sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu;
 • sprzęt medyczny;
 • sprzęt radiowy i telewizyjny w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych;
 • urządzenia podtrzymujące napięcie i klimatyzacyjne;
 • sprzęt przenośny (np. notebooki, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe).

  2. Dane i nośniki danych

 • wymienialne nośniki danych tj. dyskietki, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne,
 • koszty odtworzenia utraconych danych, takich jak:
  informacje zawarte w zbiorach danych;
  licencjonowane systemy operacyjne;
  licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika.

  3. Zwiększone koszty działalności, tj. wydatki, które Ubezpieczony był zmuszony ponieść, w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, np.: