Ubezpieczenie minicasco

Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców.
To także zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.

Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami;
 • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
 • działania osób trzecich, np. wandalizmu;
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
 • kradzieży pojazdu, jego części lub
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

  Jaki pojazd mogę ubezpieczyć?

 
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe (lub ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg) wraz z wyposażeniem, zarejestrowane w Polsce o wartości nie niższej niż 3 000 zł.

Korzyści

 • niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco,
 • proste zasady ubezpieczenia,
 • uproszczona i szybka likwidacja szkód.

  Pliki do pobrania