Ubezpieczenie PZU AC

Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: przedmiotami, zwierzętami, osobami lub innymi pojazdami;
  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
  • działania osób trzecich, np. wandalizmu;
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
  • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji.


Masz do wyboru dwa warianty ubezpieczenia - „Warsztat” lub „Wycena” oraz szereg opcji zmniejszających albo rozszerzających zakres ubezpieczenia.
Jeśli kupisz AC, ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super tego ubezpieczenia przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź!