ubezpieczenia obowiązkowe

 • Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości


W przypadku pytań skontaktuj się z nami 012/ 282 46 04