ubezpieczenia OC

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowców trenerów instruktorów sportowych pracowników obsługi sportu organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia dla klienta masowego

W przypadku pytań skontaktuj się z nami 012/ 282 46 04